شورای فناوری و نوآوری


 

 

 نام و نام خانوادگی  تحصیلات
 آقای دکتر سید علی رضوی نسب  متخصص جراحی عمومی
 آقای دکتر محمودرضا مسعودی  فوق تخصص روماتولوژی
 آقای دکتر رضا صادقی  دکتری تخصصی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
 خانم دکتر زهرا ستوده نیا کرانی  دکتری تخصصی نانوشیمی/شیمی تجزیه
 آقای دکتر مصطفی کاشانی  دکتری تخصصی کامپیوتر
 خانم دکتر اسماء زارع  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار
 خانم دکتر مهسا طاهر گورابی  دکتری تخصصی بهداشت محیط
 آقای دکتر محمد مقدسی امیری  دکتری تخصصی آمار زیستی

 

 

رویدادهای پیش رو

شـهرواره مدیریت شـهري (شـمش فناور) نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان کرمان

اخبار بیمارستان

حضور مرکز رشد فناوری و نوآوری سلامت علوم پزشکی سیرجان در رویداد شمش فناور

حضور مرکز رشد فناوری و نوآوری سلامت علوم پزشکی سیرجان در رویداد شمش فناور

دوشنبه 13 شهریور 1402
شـهرواره مدیریت شـهري (شـمش فناور) با محوریت فناوری و نوآوری توسط پارک علم و فناوری استان و به میزبانی شهرداری کرمان، با هدف آشنایی با دستاوردهای فناورانه و نوآورانه در سه...
Template Design:Dima Group